• Home
  • >
  • Achievement
  • >
  • 國家安全你要知•認識《基本法》網上問答比賽2022/23

國家安全你要知•認識《基本法》網上問答比賽2022/23

Date: 11/07/2023

以下同學參加由東九龍青年社舉辦「國家安全你要知•認識《基本法》網上問答比賽」得到優異獎:

3C

3

CHAN TSZ KI, SUKI

陳子琪

4B

1

CAI YUK YU, IVY

蔡毓瑜

4B

5

CHEUNG HIU YING, AGNES

張曉瑩

4E

18

TAM NGA MAN, COCO

譚雅文